Bliver der årligt handlet for online.

%

af e-handlerne er danske varer og services. Resten er udenlandske.

%

af danskerne e-handler.

Velkommen til God E-handel

God-ehandel.dk er en hjemmeside med fokus på den danske e-handel, der vækster år for år. Det indebærer større krav til viden og information, hos både E-commerce aktører (webshops mv.) og forbrugerne.

Som webshop betyder øget vækst og online handel, flere konkurrenter og større konkurrence om at blive forbrugernes foretrukne shop. Det stiller krav til et højt serviceniveau, hurtig levering, gode produkter og meget mere.

Som forbruger er det vigtigt at du kan skelne imellem de gode og de utroværdige webshops, samt ved hvordan du skal navigere i de mange valgmuligheder og udbydere.

På hjemmesiden gør vi dig klogere på aktuelle tal, trends og statistikker, samt giver dig vores bedste tips for e-handlere.

%

af Storbritaniens befolkning handler online. De er nr. 1 i EU. Danmark er placeret som nummer 3.

bliver der årligt handlet danske varer for.

%

af alle danskenes køb er fysiske. E-handel udgør stadig "kun" 13% af alle varekøb.