FDIH kommer flere gange årligt med deres analyse af det danske e-handelsmarked, der bliver fulgt med spænding af mange danske webshopejere. Og de er efterhånden blevet vant til at e-handlen vækster signifikant, år efter år.

Hovedpunkter for dansk e-handelVi har set på hovedpunkterne for e-handlen i 2018, herunder udviklingen, tal og statistikker, du bør kende til hvis du arbejder i branchen.

Hovedpunkterne for 2018

Der er særligt fem hovedpunkter, der i overordnede træk er værd at notere sig for den danske e-handel. Statistikker og tal, der taler sit tydelige sprog af vigtigheden ved at være synlig på nettet.

Den klare udvikling er at danskerne handler fortsat mere online, og mere fra deres smartphones, hvilket på ingen måde er overraskende. Samtidig må vi desværre erkende at forbruget i udenlandske webshops stiger mere end de danske shops.

Her er de fem key points du bør notere dig:

  • Vækst i forbruget: 14 milliarder kroner.
  • Vækst i antal handler: 21 millioner flere transaktioner.
  • E-handelsforbruget er fordoblet siden 2013!
  • 21% af købene skete via mobilen.
  • 11% forbrugsvækst i Danmark, 16,7% forbrugsvækst i udlandet.

Det er vildt at tænke på at e-handelsforbruget er mere end fordoblet siden 2013, hvor det årlige forbrug var på 62,4 mia. kr. mod 129,3 mia kr. i 2018. Det er sket på fem år. 5 år! Der er ingenting at sige til, at mange fysiske butikker kæmper for overlevelse.

Interessant er det også at antal søgninger og køb via mobile enheder som smartphones og tablets fortsat er i fremdrift. At flere køb sker via mobilen viser vigtigheden af en mobilvenlig hjemmeside og ved overhovedet at være synlig online. Ellers vinker du farvel til en stor del af kagen, som webshopejer.

For meget omsætning lander hos udenlandske shops

En af de mest bekymrende tendenser ifølge os, og ifølge FDIH, er at forbruget i udlandet stiger mere end i danske webshops. Det betyder vi sender pengene og forbruget udenfor de danske grænser, og det er en ærgerlig tendens.

Ikke kun fordi vi undlader at støtte danske butikker, men ligeledes fordi det skader dansk økonomi generelt. Der kan dog være mange årsager til udviklingen, hvilket særligt skyldes salgspriserne. Dansker vælger ofte de billigste steder og hvis det er en udenlandsk shop, bliver købet foretaget der.

Det indebærer bare en række ulemper, hvilket kun forstærkes af at visse udenlandske shopudbydere ikke helt følger samme regler når det kommer til skat, moms og told. Alle aspekter der har en væsentlig indvirkning på, hvad de kan sælge produkterne til.

Vores klare anbefaling er at handle i danske webshops, for at støtte lokalmarkedet, dine medborgere og dansk økonomi generelt. Det skal nok komme dig til gode. Så vigtigt kan det ikke være at spare de 50 kroner!

De 5 største netbutikker i Danmark

Når det kommer til de 5 største netbutikker i landet, er det alle velkendte giganter. Her er de online shops der sluger mest af forbruget online:

  1. Zalando 3,4 %
  2. Amazon 2,7 %
  3. H&M 1,9 %
  4. Wish.com 1,8 %
  5. Ebay 1,7 %

Man kan glæde sig over at de næste 5 på listen er danske netbutikker i form af Coop.dk, Nemlig, Bilka.dk, Elgiganten og Saxo Boghandel.