God-ehandel.dk handler typisk om webshops og den klassiske e-handel, hvor der købes tøj, spil og smykker på nettet.

Nu er forbrugsvarer ikke de eneste ting du kan købe eller bestille online. Der er kommet mange gode services og endda låneudbydere findes nu på nettet i stor stil.

I denne artikel skal vi se nærmere på disse, i vores guide til at lave det billigste lån online. Det er ikke nemt, men du kan selv gøre en del for at det lykkedes. Se hvad nedenfor. 

PengeSærligt i juleperioden har mange danskere haft brug for flere penge mellem hænderne og det har kunnet ses i mængden af udlån online. Eftersom julen er den dyreste måned i kalenderåret, er det ikke så underligt med brug for penge til de dyre gaver og middage.

Læs også: Julen er den dyreste måned

De 3 vigtigste lånetips

Nu til guiden og vores anbefalinger. Vi har samlet tre relativ simple, men vigtige lånetips som mange danskere har en tendens til at glemme. Vores råd er reelt universelle, men specielt på nettet vil du have stor glæde af at følge dem.

1. Vælg det rette lånebeløb og periode

Guidens første punkt er, at du skal have valgt det rigtige lånebeløb og løbetid. Begge dele har en indflydelse på hvor mange renteomkostninger du kommer til at betale samlet set.

Der er ingen grund til at låne én krone mere end du behøver. Sværere kan det være at fastlægge en passende løbetid, men her har vi en rigtig god huskeregel til dig:

Dit rådighedsbeløb skal altid være større end den månedlige ydelse. 

Så find et niveau hvor det er tilfældet, uden at låneperioden strækker sig over for lang tid.

2. Ansøg flere steder

Når du er klar på hvad og hvor længe du skal have lånet, bør du ansøge så mange steder du kan komme til. Det kan helt sikkert være en kedelig proces, men stop ikke før du har søgt hos mindst 3 udbydere.

Set på det sådan, at jo flere steder du søger, desto bedre chancer har du for at opnå Danmarks billigste lån online. På en side som www.termino.dk giver de dig et godt overblik, så ansøgningsprocessen er langt hurtigere og mere ligetil.

Det vil nemlig variere hvilke udbydere der kan tilbyde dig hvad og til hvilke omkostninger.

3. Vælg den laveste ÅOP

Vi slutter af med guidens tredje trin, der gerne skal være med til at sikre, at du reelt udvælger det billigste lån. Mange danskere tror nemlig fejlagtigt at renten er den altoverskyggende parameter.

Det er forkert! ÅOP er et udtryk for de årlige omkostninger i procent og medregner altså samtlige forpligtelser. Det indebærer startomkostninger og øvrige gebyrer undervejs.

Se derfor på hvilken ÅOP de forskellige lånetilbud har og haft det med som en af de vigtigste beslutningsparametre.