Rigtig mange danskere vælger at handle online, og i den seneste tid har man sporet en stigende tendens til, at kunderne handler nationalt frem for udenlandsk.

Det betyder, at flere danske netbutikker har klaret sig rigtig godt trods corona-krisen. Men hvilke webshops er egentlig de største i Danmark i 2020?

Se Danmarks største webshops

Der er mange måder at måle, hvilket webshops, der er de største. I en nyere undersøgelse fra FDIH har man undersøgt, hvor danskerne sidst handlede. Og på denne måde har man forsøgt at få et billede af, hvor det største antal ordrer lander henne. Tallene her er altså baseret på et skøn af, hvor stor en andel af danskernes onlinehandler, der lander hos den pågældende butik.

Herunder kan du se listen over de største webshops i Dannmark. Da året endnu ikke er omme i skrivende stund, så er tallene baseret på 1. halvår af 2020.

  1. Zalando.dk
  2. Nemlig.com
  3. H&M
  4. Matas Webshop
  5. Just-Eat
  6. Coop.dk
  7. Wish.com
  8. Elgiganten
  9. Danske Spil
  10. Amazon

Det er tydeligt, at netbutikker inden for mode har et godt greb i toppen. Zalando.dk lægger sig klart i spidsen og forbliver en af danskernes favoritsteder at handle tøj på nettet. Men også H&M følger godt efter inden for tøjbranchen. Derudover ses særligt brancher inden for elektronik, skønhed og ikke mindst dagligvarehandel også på listen.

Nye tendenser i 2020

Selvom der er nogle fællestræk med tidligere år, hvor Zalando bl.a. også har rangeret i top, så er der også kommet nogle nye tendenser til. For eksempel har efterspørgslen på værnemidler sat sit spor på listen, således at webapoteker er stormet frem, ligesom Matas også har kunne få glæde af denne udvikling.

Samtidig er online dagligvarehandel steget i popularitet, og derfor har Nemlig.com eksempelvis set en betydelig stigning i deres markedsandel sammenlignet med tidligere.

Der er desuden en generel tendens til, at udenlandske webshops daler længere og længere ned ad listen, mens de nationale tilbud bliver mere efterspurgte. Derfor falder udenlandske online shops som Wish.com, Amazon og Ebay længere ned ad listen og bliver overhalet af danske tilbud.

 

Tendensen er derfor klar, og måske heller ikke overraskende. Blandt de 10 største webshops i Danmark kan vi se, at danskerne handler tøj og dagligvarer på nettet som aldrig før. Det skyldes nok en kombination af den stigende onlinehandel ifm. corona-krisen, men også den unikke mulighed for at se udvalg, spare tid og penge samt sammenligne forskellige muligheder.

Vi er glade for at handle nationalt og støtte de danske webshops, mens udenlandske spillere langsomt mister deres tag i markedet.