E-handlen har udviklet sig til at være meget mere end bare køb i webshops. Du kan nu bestille tilbud og tjenesteydelser online og tallene bekræfter det på bedste vis.

Vi handler mere online og klarer langt flere af de praktiske ting på nettet. Én af de nye grene inden for e-handlen er sammenligningssider. De har for alvor gjort deres indtog på markedet og der kommer hele tiden nye til. Vi ser nærmere på deres positive indvirkning i denne artikel. 

Prissammenligning er til for forbrugerne

Der er ingen tvivl om at alle sammenligningssider er til for forbrugerne. Det kan være du ønsker at tjekke prisniveauet på bredbåndsmarkedet, din a-kasse eller når du skal finde dit nye fjernsyn.

Prisen indgår altid som den centrale del på disse sider, da det er en afgørende parameter for de fleste forbrugere. Men du kan få indblik i meget mere end det.

Det kan være du ønsker at sammenligne egenskaber og specifikationer på et produkt eller abonnement. Det kan være du vil sammenholde priserne, ud fra dine konkrete behov, så du derved kan finde den billigste løsning.

Anvendelsesmulighederne er mange, men formålet er det samme. De skal hjælpe dig med at finde den bedste løsning, efter dine personlige præferencer.

Tjenesterne er med andre ord til for dig som forbruger og det er godt, i en tid hvor der kommer flere udbydere og produkter at vælge imellem.

De nye drenge i klassen

Fænomenet prisssammenligning udvider sig hele tiden og har for alvor udvidet horisonten de senere år, efter Pricerunner og Kelkoo har været to af de førende foregangsmænd. Det er nu blevet en fast del af beslutningsprocessen for mange forbrugere, når den bedste udbyder skal identificeres.

E-handel tipsMens de har deres primære fokus på almindelige produkter, er der ligeledes kommet nye udbydere på markedet. Sider der giver dig muligheden for at nemt at sammenligne og vurdere udbydere på helt andre områder.

Vi vil kort præsentere dig for tre af de nye drenge i klassen herunder:

Din-akasse.dk – Sammenligning af a-kasser

Skønt a-kasser er vigtige for alle danskere, findes der ikke rigtig udbydere som giver dig et godt og komplet indblik i markedet. Det vil Din-akasse.dk lave om på med deres sammenligningsportal. Hjemmesiden og konceptet er nyt, men kan allerede være til stor hjælp.

Din-pris.dk – Sammenligning af bredbånd, lån og webhoteller

Din Pris hjælper dig med at finde den bedste udbyder til prisen. En god sammenligningstjeneste for den prisbevidste forbruger, uanset om du skal finde nyt bredbånd, vil optage lån eller skal finde et webhotel til din hjemmeside.

Du kan nemt og enkelt sammenligne de forskellige selskaber på Din-pris.dk, med alle de informationer du behøver, for at træffe en beslutning på et velinformeret grundlag.

Ekspertvalg.dk – B2B sammenligning

En af de mere atypiske tjenester, hvor du på B2B-niveau kan sammenholde priser hos leverandører. Her er der virkelig tænkt ud af boksen. Skal du som virksomhed indkøbe kaffemaskiner, serviceydelser eller sikkerhedsudstyr, kan Ekspertvalg hjælpe dig godt i gang.

Hvad bliver det næste?

Det store spørgsmål er hvad det næste bliver inden for denne gren af e-handlen? Forbrugerens prissensitivitet gør i hvert fald, at tendensen ikke aftager lige foreløbig. Formegentlig aldrig.

Har du et godt bud på hvad næste område bliver, så hører vi gerne fra dig. Det bliver spændende at følge udviklingen på område, henover de næste 2-3 år.